Belasting op vaste reclame zichtbaar van op de openbare weg

Als je vaste reclame plaatst die zichtbaar is voor het publiek van op de openbare weg, moet je hiervoor een belasting betalen.