Mirom

MIROM (Milieuzorg Roeselare en Menen) is een afvalintercommunale die instaat voor de preventie, inzameling en de eindverwerking van het huishoudelijk afval dat geproduceerd wordt in 15 steden en gemeenten.