Afwijking wekelijkse rustdag 2020

Een "wekelijkse rustdag in nering en ambacht" werd ingevoerd in 1960. Het maximum van 15 rustdagen per jaar waarvoor door de gemeentebesturen afwijkingen mogen verleend worden, komt neer op periodes van zeven opeenvolgende dagen waarvoor een handelaar of ambachtsman, ongeacht de keuze van zijn wekelijkse rustdag, van een bepaalde afwijking moet kunnen genieten. Het College van Burgemeester en Schepenen stelde een aantal afwijkingsperiodes vast voor de gemeente Kuurne.

Voormelde afwijkingen gelden voor gans het grondgebied van de gemeente. De onderworpen handelaars mogen van voormelde afwijking gebruik maken, maar zijn hiertoe geenszins verplicht. De gegeven afwijkingen verplichten niet tot het sluiten op een andere dag.

  • Zondag 4 oktober 2020
  • Zondag 13 december 2020
  • Zondag 20 december 2020
  • Zondag 27 december 2020