Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijk terras

Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras. Als u uw terras permanent wilt opstellen, hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden en modaliteiten zijn vastgelegd in een terrasreglement.

Toetsingskader tijdelijke winteroverkappingen

De huidige corona maatregelen hebben een zware impact op de lokale handelszaken. Ondertussen loopt het coronazomerterrasseizoen op zijn einde op 31 oktober 2020 en zorgen de weersomstandigheden ervoor dat buitenterrassen minder en minder kunnen gebruikt worden. In combinatie met een verlenging van het coronazomerterrasseizoen naar de winterperiode werd een toetsings-en aanvraagkader opgemaakt om al dan niet tijdelijke winteroverkappingen toe te laten, ook voor andere handelszaken.

Aanvraag tijdelijke overkapping

De ondernemer richt de aanvraag aan de dienst economie van de gemeente Lichtervelde, dit kan via een formulier op www.lichtervelde.be/winterterrassen-overkappingen 

De aanvraag kan gecombineerd worden met de vraag voor een verlenging van de periode van variabele terrassen en extra terrasruimte toegekend in de marge van de corona maatregelen. Bij de aanvraag vragen we volgende inhoudelijke informatie:

  • Welk terrasgedeelte (en oppervlakte) wil men overkappen? Voeg een schets bij (afstand tot rijweg, trottoir, …)
  • Hoe voorziet men de overkapping? Beschrijf hierbij maximaal het soort tent of constructie, kleur, stevigheid, open gedeeltes. (foto’s kunnen uw aanvraag ondersteunen)
  • Wilt u verwarming gebruiken?
  • Hoe wilt u ze inrichten zodat ze een gezellige en kwalitatieve indruk nalaten?

Let op, de al dan niet toekenning is uitzonderlijk voor de winter van 2020-2021 en geen verworven recht. De toekenning is tot 1 april 2021.

Lees zeker ook het toetsingskader waarin belangrijke voorwaarden opgenomen zijn.