Schooltoelage voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom gaf de Vlaamse overheid t.e.m. schooljaar 2018-2019 in bepaalde gevallen een schooltoelage voor het basis en secundair onderwijs.

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt deze toelage omgevormd tot de schooltoeslag. Deze zal automatisch uitbetaald worden door uw uitbetaler van het Groeipakket. 

Alle info vind je via deze link: https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-groeipakket 

Regelgeving

Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)

Uitzonderingen

Voor specifieke gevallen bestaat een uitzonderlijke toelage.

Hulp bij het invullen

Indien u hulp kan gebruiken bij het invullen van de aanvraagformulieren, kan u hiervoor terecht bij de sociale dienst.