Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag' of "attest van goed gedrag en zeden".

Er zijn drie modellen:

Model art. 595 is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model art. 596.2 is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Model art. 596.1 is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Procedure

Als particulier vraagt u het uittreksel voor uzelf aan in de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister, ongeacht of u het uittreksel in België of het buitenland wil gebruiken. Er worden enkel Nederlandstalige getuigschriften afgeleverd. Vertalingen van door de gemeente uitgereikte uittreksels zijn ten laste van de aanvrager.

Moet u het uittreksel voorleggen aan een derde voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit (art. 596.1) of een activiteit waarbij u in contact komt met minderjarigen (art. 596.2)?

Maak dan bij voorkeur gebruik van het typeformulier voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister. Dit formulier laat u invullen door de werkgever, organisatie, vereniging enz. aan wie u het uittreksel moet afgeven. Leg het ingevulde formulier nadien voor aan het gemeentebestuur van uw woon- of verblijfplaats zodat het juiste uittreksel kan afgeleverd worden.

Aanvraag voor een andere persoon

In het gemeentehuis kunt u ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

  • een andere inwoner:
    • mits u een handgeschreven volmacht hebt van die burger
    • en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
  • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
    • enkel als u bloedverwant bent van de overledene

Bedrag

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd.