Subsidies voor projecten in de cultureel-erfgoedsector

Een projectsubsidie voor cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau dient als financiële ondersteuning voor organisaties die een landelijk en/of internationaal project opzetten dat focust op cultureel erfgoed.

Voorwaarden

Elke organisatie, instelling of vereniging met rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel kan op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet een projectsubsidie aanvragen.

Er zijn projectsubsidies voor:

  • ontwikkelingsgerichte projecten
  • internationale projecten (deze kunnen ook door buitenlandse organisaties aangevraagd worden).

De volgende projecten komen niet in aanmerking:

  • projecten die gesubsidieerd worden met toepassing van andere decreten
  • projecten van organisaties die een werkingssubsidie ontvangen binnen het Cultureel-erfgoeddecreet
  • projecten van overheden en rechtspersonen met het oog op
    regionale depotwerking
  • lokale projecten in het toepassingsgebied van een cultureel-erfgoedconvenant

Procedure

Het team Kunsten en Cultureel Erfgoed verplicht een model van aanvraagdossier. Dit model vindt u terug op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Regelgeving

Decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams Cultureel-Erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet.

Wie een project organiseert in de cultureel-erfgoedsector kan in bepaalde gevallen rekenen op subsidies van projectvereniging BIE, meer bepaald de erfgoedcel TERF. Surf naar www.bienet.be Zo'n subsidie kan oplopen tot 5.000 euro.