Bijzondere plannen van aanleg

Inhoud

Bijzondere plannen van aanleg (BPA) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt om het gewestplan te verfijnen. Ze geven voor bepaalde gebieden binnen de gemeente aan wat en hoe er mag gebouwd en verbouwd worden met kaartmateriaal en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (goedgekeurd op 18 mei 1999) worden er geen nieuwe BPA's meer opgemaakt. In plaats daarvan maken gemeentes nu gebruik van de flexibelere ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De bestaande BPA's blijven evenwel geldig tot ze vervangen worden door een gemeentelijk RUP.

Meer info

In Lichtervelde zijn de BPA's die van toepassing zijn terug te vinden op volgende pagina:

Overzicht BPA's

Let op: Enkele zijn gedeeltelijk gewijzigd door een RUP, terug te vinden zijn op:

Overzicht RUP's

Een actueel overzicht op perceelsniveau is terug te vinden op het geo-loket.

Naar top