Tejo

“Jongeren op weg helpen in hun groei naar volwassenheid”

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO biedt jongeren een ‘pedagogische plek’ waar er in alle rust naar hen geluisterd wordt. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. Bovendien wil het TEJO-project bijdragen tot de sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.

TEJO Roeselare

 Vanaf het busstation ga je naar links en neem je de eerste straat rechts. Dit is de Nijverheidsstraat. Deze straat komt uit op de O.-L.-Vrouwemarkt. Met de auto kan je parkeren op de O.-L.-Vrouwemarkt. Op de markt is er blauwe zone met een maximum parkeerduur van vier uur. In de straat rond de markt is de maximumduur twee uur.

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 26
8800 Roeselare

info.roeselare@tejo.be
0468 547 997

Openingsuren

  • Ma: 16.00 – 18.00
  • Di: 17.00 – 19.00
  • Wo: 14.00 – 16.00
  • Vr: 16.00 – 18.00

TEJO ontvangt kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar, ongeacht cultuur, taal, religie, huidskleur, geaardheid.

Toch wil TEJO er in de eerste plaats zijn voor de sociaal meest kwetsbare jongeren, voor jongeren die zonder TEJO om diverse redenen geen toegang krijgen tot therapeutische hulp, voor wie een privétherapeut onbetaalbaar is.  

TEJO wil er ook zijn voor die jongeren die anoniem bij ons willen terechtkunnen, omwille van een moeilijke of onveilige thuissituatie, jongeren waarvan de ouders niet mogen weten dat ze bij ons in therapie komen. Bij TEJO hebben jongeren geen toestemming nodig van de ouders.

Doorverwijzen naar TEJO.

TEJO is een gevestigde waarde in het hulpverleningslandschap, maar we werken nog steeds uitsluitend met professionele vrijwilligers. TEJO wil in de eerste plaats preventief aan de slag gaan met jongeren door hen snel de juiste hulp te bieden op het moment dat zij er nood aan hebben, in het beginstadium van de problematiek. Meer en meer merken we dat, bij gebrek aan een alternatief, jongeren met ernstige, reeds langdurige problematieken aan onze deur komen kloppen, soms zelfs vanuit de tweede of derde lijn. We zeggen hierop graag ‘dank voor het vertrouwen’, maar tegelijkertijd willen we er ook op wijzen dat het zowel voor de jongeren als voor ons niet leuk is om te moeten zeggen dat ook wij hen eigenlijk niet kunnen helpen. Dank voor jullie begrip. 

Enkele cijfers:

  • 65% meisjes, 35% jongens.
  • 10% jonger dan 13.
  • 65% tussen 13 en 17 jaar,
  • 30% ouder dan 18
  • 20% is buiten België geboren

Adres

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 26
8800 Roeselare

Naar top