Psychosociale hulpverlening

Je ligt met jezelf en je gezinsleden overhoop. 
Je hebt het moeilijk in de relatie met je partner en je wilt hierover praten.

Je leven verloopt niet altijd zoals je wenst. Soms kom je dan voor problemen te staan, waar je geen oplossing voor ziet. Met de sociale dienst kan je al die zaken bespreken.  De maatschappelijk werker is er om te luisteren en om samen met jou een oplossing te zoeken. Je kan ook doorverwezen worden naar een meer gespecialiseerde dienst voor de aanpak van je probleem.

Naar top