Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Vanaf 2 januari is de Gemeenteraad ook de OCMW-raad.

De notulen van de installatievergadering van 2 januari 2019 kunnen geraadpleegd worden via deze link.

Info over het indienen van een bezwaar of klacht tegen een genomen besluit kan worden teruggevonden via de Klachtenwegwijzer

http://www.sociaalhuislichtervelde.be/ 

Contactgegevens