Reflecterende huisnummers

Inhoud

Een huisnummer dat goed leesbaar is van op de straat is een welgekomen hulpmiddel om de bereikbaarheid van de inwoners te verhogen voor de hulpdiensten. De tijdwinst die hierdoor gerealiseerd wordt, kan van levensbelang zijn. Zo vinden de hulpdiensten meestal eenvoudig de straat, maar moeilijker de juiste woning. Dit zeker in afgelegen gebieden en in het donker of bij slecht weer. In geval van nood kan elke extra seconde die een huisarts, ziekenwagen of brandweer nodig heeft om te zoeken naar een adres immers een seconde te veel zijn.

Daarnaast is het voor vele postbodes en pakjesdiensten niet altijd vanzelfsprekend om snel het juiste adres te vinden. Het verkeerd bussen en de daarbij aansluitende problemen kunnen hierdoor vermeden worden.

Het gemeentebestuur van Lichtervelde roept daarom alle inwoners op om een reflecterend huisnummer aan te vragen en op een duidelijk zichtbare plaats te bevestigen.

Je kon tot 31/10/2022 één huisnummer bestellen via de dienst Burgerzaken. De aanvragen hiervoor zijn afgelopen.
Wil je toch nog een reflecterend huisnummer aanvragen, dat kan dit, maar hou er rekening mee dat de aanvragen gebundeld worden en pas vanaf 100 aanvragen een nieuwe bestelling geplaatst wordt.

Hoe kan ik een reflecterend huisnummer bestellen?

Voor de aanvraag van een reflecterend huisnummer kan je je inschrijven tot 31/10/2022 via burgerzaken@lichtervelde.be of via het inschrijvingsformulier dat terug te vinden is onderaan deze pagina.

Mensen die geen toegang hebben tot mail of internet kunnen zich telefonisch inschrijven via 051/72 94 30 of via de dienst Burgerzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Ben ik verplicht om het reflecterend huisnummer te gebruiken?

Je bent niet verplicht om het reflecterend huisnummer te bestellen en te gebruiken. Bestel je wél een reflecterende huisnummer? Dan verwachten we dat je dit ook gebruikt.

Waarom moet ik me inschrijven voor een gratis huisnummer?

Om logistieke en kostenefficiënte redenen kan je je inschrijven om een gratis reflecterend huisnummer te krijgen. Op die manier krijgen we een goed zicht op de te bestellen nummers voor inwoners die bereid zijn zo’n huisnummer te bevestigen.

Wanneer worden de reflecterende huisnummers verdeeld?

Na afsluiting van de inschrijvingen worden begin november de huisnummers besteld. We hopen de huisnummers nog voor het einde van het jaar te kunnen verdelen.

Hoe en waar moet ik het reflecterend huisnummer bevestigen?

De eigenaars en bewoners van gebouwen zijn verplicht het huisnummer dat hen is toegewezen aan te brengen en ervoor te zorgen dat dit nummer leesbaar en zichtbaar blijft vanaf de openbare weg.

Je kunt het huisnummer bevestigen op de voorgevel of op de brievenbus, naargelang de zichtbaarheid en leesbaarheid vanaf de openbare weg.

Wat met mijn huidige huisnummer?

Je eigen, originele huisnummer mag uiteraard blijven hangen. Is je huisnummer niet meer goed leesbaar, verouderd of te ver van de straatkant geplaatst? Dan kan je het best verwijderen.

Wat moet ik doen als ik mijn woning of gebouw huur?

Ben je huurder of gebruiker van een gebouw? Bespreek dan onderling met de eigenaar over de bestelling en plaatsing van het reflecterend huisnummer.

Ook gebouwen die bestemd zijn voor administratief, commercieel en industrieel gebruik kunnen een reflecterend huisnummer bestellen, zelfs als ze geen woning bevatten.

Naar top