Registers burgerlijke stand

Inhoud

Sinds 1797 wordt bij elke aangifte van een geboorte, huwelijk of overlijden een akte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de gebeurtenis plaats vond.

Precies daarom zijn de registers van burgerlijke stand onmisbare bronnen voor stamboomonderzoek.

  • In de geboorteakten vind je de naam en geboortedatum en -uur terug, maar ook vele gegevens over de ouders (naam, leeftijd, beroep, geboorte- en woonplaats).
  • Huwelijksakten bieden naast informatie over het prille paar ook veel inlichtingen over de ouders en de getuigen.
  • Overlijdensakten geven de dag, het uur en de plaats van overlijden maar in één klap ook het beroep, de woonplaats, de geboortedatum en –plaats van de overledene, samen met de namen van de ouders en eventuele huwelijkspartner(s).

De akten worden jaarlijks gebundeld in boeken en bevatten een alfabetische index op naam. Indien het exacte jaar niet gekend is, kan dit achterhaald worden aan de hand van tienjaarlijkse tafels (indexen op naam).

Naar top