RUP Kwakkel: Openbaar onderzoek - Participatiemoment

Gepubliceerd op maandag 12 juli 2021 8 u.
Het College van Burgemeester en Schepenen keurde op 31 mei 2021 de startnota en procesnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘ Uitbreiding Bedrijventerrein Kwakkel’ goed.

Een openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 19 juli 2021 tot en met 17 september 2021.

U kan het dossier inkijken in biljlage, of na afspraak bij de dienst Omgeving op het gemeentehuis. Opmerkingen, bezwaren en suggesties op het RUP kunnen afgegeven worden per brief, per mail, gericht aan het College van Burgemeester en schepenen.

De gemeente organiseert op donderdag 2 september 2021 om 20.00 uur een participatiemoment in het OC De Schouw, Statiestraat 113 te Lichtervelde.

Inschrijven kan via omgeving@lichtervelde.be met vermelding: RUP Kwakkel.