School- of studietoelage

Naar school gaan kost geld, studeren ook. Schooltoelagen en studietoelagen van de Vlaamse overheid helpen om de kosten te dragen in het Hoger Onderwijs.

Voor de andere toeslagen hoef je geen aanvraag te doen. Je uitbetaler van het Groeipakket onderzoekt automatisch of je recht hebt op een sociale toeslag en/of op een participatietoeslag (kinderopvangtoeslagkleutertoeslag en schooltoeslag). Je uitbetaler kent ook de wezentoeslag en de pleegzorgtoeslag automatisch toe.

De sociale dienst van het OCMW kan hulp bieden bij het invullen van de papieren.

Naar top