SCV : “ Good to Know”

Wijze raad van ervaren rotten

Wijze raad van ervaren rotten is goud waard, en al zeker in het ondernemerslandschap. Met dit principe in het achterhoofd profileert Senior Consultants Vlaanderen zich over heel Vlaanderen op de markt als een uniek adviesbureau.

Onze Vlaamse KMO’s zijn gekenmerkt door hun gedreven ondernemingszin. Toch is er meer nodig dan zin alleen om een onderneming te doen groeien Ervaring van derden kan dan een ideaal surplus zijn.

Senior Consultants Vlaanderen bestempelt zijn advies als een groot voordeel, want in eigen streek en betaalbaar.

We zijn een vereniging van bedrijfsleiders, kaderleden, topambtenaren die na hun beroepsloopbaan bedrijfsleiders bijstaan met kennis en inzicht”, aldus Jean-Pierre Paret, Voorzitter SCV WVL Zuid.

Een samenwerking kan voor een driedubbel voordeel zorgen –

Een: u houdt uw kosten onder controle want we werken op vrijwillige basis.

Twee: u bepaalt zelf de duur van de samenwerking en dat op basis van vertrouwen.

Drie: u put uit de kennis van tientallen Senior Consultants die dus zorgen voor raad op maat.

SCV heeft in de meest diverse domeinen expertise in huis: Algemeen management, bedrijfsaudits, financiën, human resources, sales en marketing, herstructurering, milieuvraagstukken, specifieke technologieën – internationalisering – de gespecialiseerde consultants geven jouw business een boost!

Meer weten …

Senior Consultants Vlaanderen vzw – Afdeling West-Vlaanderen Zuid

www.seniorconsultantsvlaanderen.be

Maria Delabie – maria.delabie@seniorconsultantsvlaanderen.be – 0474 27 62 89 of

Regis Heyman – regis.heyman@seniorconsultantsvlaanderen.be – 0474 02 67 50