Serviceflats residentie d'Hooghe

In het gebouw op de hoek van de Statiestraat met de Dokter Roelenslaan, in de onmiddellijke nabijheid van ons woonzorgcentrum, voorzien wij 19 erkende serviceflats.

Deze voldoen aan de meest recente normen op vlak van veiligheid, comfort en gebruiksvriendelijkheid.

Ze zijn daarenboven ontworpen naar de wensen en de behoeften van de senioren.

De serviceflat beschikt over een inkomhal, living, halfopen keuken, slaapkamer, badkamer, berging en terras.

Voor wie?

Ieder valide of minder-valide senior die minstens 60 jaar oud is komt in aanmerking. Het is belangrijk dat je nog voldoende zelfredzaam bent en dat je geen gespecialiseerde medische behandeling nodig hebt.

Voorwaarden

Wat met de verzorging en dienstverlening? 

Gezinshulp, poetshulp en/of thuisverpleging blijven verzekerd door de bestaande thuiszorgdiensten. Het zorgpersoneel van het woonzorgcentrum komt enkel in noodsituaties en verleent de nodige eerste hulp.

Iedere serviceflat beschikt over een personenalarm dat 24u op 24u in verbinding staat met het woonzorgcentrum ‘t Hof.

In geval van problemen kan de bewoner onmiddellijk in verbinding komen met een personeelslid van het woonzorgcentrum en wordt het nodige gedaan om hulp te verlenen.

De bewoners krijgen de mogelijkheid om het middagmaal te nuttigen in het dienstencentrum of op hun flat. Zij kunnen indien ze dit wensen, ook deelnemen aan activiteiten in het dienstencentrum.

Indien de bewoner om medische redenen niet verder in de serviceflat kan blijven wonen, is er een voorrangsmaatregel naar het woonzorgcentrum.

Bedrag

De dagprijs bedraagt momenteel 25,59 euro.

In de prijs inbegrepen:

 •  Huur van de flat
 •  Noodoproepsysteem
 •  Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en brand
 •  Onderhoud en energieverbruik van de gemeenschappelijke ruimten en de lift
 •  Kleine herstellingen en klusjes in de flat
 •  Onderhoud van het gebouw en omgeving
 •  Kosten voor afvalverwerking
 •  Individueel waterverbruik
 •  Onroerende voorheffing

Niet in de prijs inbegrepen:

 • Individueel verbruik van elektriciteit
 • De familiale– en de brandverzekering voor de inboedel
 • Maaltijden
 • Abonnement voor telefoon, internet, TV-distributie
 • Onderhoud van de eigen flat
 • Dokters– en medicatiekosten

Wat meebrengen

Wat brengt u mee bij uw eerste contact:

 • Identiteitskaart
 • Klevertje van de mutualiteit
 • Pensioenstrookje en/of andere bewijzen van inkomsten
 • Adressen en telefoonnummers van de kinderen
 • Naam van de huisarts en andere thuiszorgdiensten
 • Verder alle nuttige informatie die belang heeft bij een eventuele opname

Meer info

Maak een afspraak met de maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker is elke werkdag te bereiken van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30.
Indien gewenst kan je ook thuis een bezoek aanvragen.