Sluitingspremie

De sluitingspremie ondersteunt kleine ondernemers die omwille van ernstige hinder door werken hun activiteiten tijdelijk dienen stop te zetten, waardoor het voortbestaan van hun zaak in het gedrang komt.

Voorwaarden

Uw onderneming komt in aanmerking voor de bijkomende sluitingspremie

  • als de aangevraagde hinderpremie al is uibetaald
  • als uw getroffen vestiging gedurende minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen de deuren moet sluiten vanwege de ernstige hinder door openbare werken.

Uw onderneming kan de sluitingspremie in totaal voor maximaal 365 sluitingsdagen per hinderperiode krijgen. De hinderperiode is de periode dat er onafgebroken werkzaamheden plaatsvinden die ernstige hinder veroorzaken.

 

Procedure

Als u in aanmerking komt voor de hinderpremie en/of de bijkomende sluitingspremie, dan brengt het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) uw onderneming daarvan nog voor de startdatum van de werkzaamheden op de hoogte met een brief. In die kennisgevingsbrief krijgt u meer informatie over de komende werkzaamheden en over de mogelijkheid om een premie aan te vragen.

Als u de hinderpremie al aangevraagd en gekregen hebt, kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, ook de bijkomende sluitingspremie aanvragen. U doet dat via dezelfde webapplicatie als de hinderpremie(externe website). U doet dat: 
• ten vroegste op de dag dat de openbare werken beginnen
ten laatste op de dag dat uw sluitingsperiode ingaat.

Meerdere aanvragen

Per periode van 30 sluitingsdagen dient u een nieuwe aanvraag voor een sluitingspremie in.
De eerste keer dat u de bijkomende sluitingsperiode aanvraagt, mag de opgegeven sluitingsperiode maximaal 51 dagen tellen. De premies voor alle daarop volgende sluitingsperiodes vraagt u dan aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen

Het is ook mogelijk om binnen één hinderperiode de sluitingspremie aan te vragen voor verschillende sluitingsperiodes die niet op elkaar aansluiten. Een sluitingsperiode is een aaneensluitende periode van sluitingsdagen.

Bedrag

De sluitingspremie bedraagt 80 euro per dag dat uw vestiging daadwerkelijk gesloten blijft. De premie begint te lopen vanaf de 22ste kalenderdag van de opgegeven sluitingsperiode.

Als de getroffen vestiging normaal gezien minder dan 5 dagen per week open is, wordt de bijkomende sluitingspremie alleen toegekend voor de dagen waarop de vestiging in normale omstandigheden open zou zijn.