Sociaal-pedagogische toelage

Ouders (of degene die de rol van de ouder opneemt) die thuis de opvoeding en verzorging van een kind of persoon met een handicap op zich nemen, kunnen een toelage krijgen.

Voorwaarden

  • De aanvrager en het kind/persoon met een handicap dienen op 1 januari van het jaar van de aanvraag op hetzelfde adres ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente.
  • De aanvrager is geen professionele opvoeder.

Procedure

Je kan de toelage aanvragen via het digitaal loket of het aanvraagformulier afdrukken, invullen en binnenbrengen in het gemeentehuis. 

Uitzonderingen

Volgende personen worden uitgesloten:

  • professionele opvoeder
  • echtgeno(o)t(e)/partner
  • nakomelingen van de persoon met een handicap.