Stedenbouwkundige verordeningen

Inhoud

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt. Dit kan het gewest zijn, een provincie of een gemeente.

In Lichtervelde zijn volgende gemeentelijke verordeningen van kracht:

  • Gemeentelijke bouwverordening rond het vellen van hoogstammige bomen
  • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening rond hemelwater
  • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening rond parkeerplaatsen, fietsstalplaatsen en groenaanleg

Daarnaast zijn er nog enkele gewestelijke verordeningen van kracht die van toepassing zijn in heel Vlaanderen en heeft ook de provincie een verordening over het overwelven van baangrachten.

Naar top