Stemmen met een volmacht

Inhoud

Als je je op de verkiezingsdag niet naar de stembus kan begeven, moet je jouw stem uitbrengen bij volmacht: je machtigt daartoe iemand die jouw stem in jouw plaats uitbrengt. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die jouw afwezigheid verantwoorden.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan zal de politierechter bepalen welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Voorwaarden

Je kan alleen bij volmacht stemmen wanneer je in je in één van de onderstaande situaties bevindt en dat aan de hand van een attest kunt bewijzen:

Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je ernaartoe voeren.

een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven)

Je kan niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland).

werknemers: een attest van jouw werkgever (verblijven andere leden van jouw gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven)

zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor jouw afwezigheid blijkt

Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger.

een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je bent ingeschreven (ook de leden van jouw gezin die met jou samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven)
Je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.een attest van de directie van de strafinrichting (in dit geval ben je niet verplicht een volmacht te geven)
Je kan niet stemmen door jouw geloofsovertuiging.een attest van de religieuze overheid
Je bent student en kunt niet stemmen om studieredenen.een attest van de directie van de instelling waar je studeert
Je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie.een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van jouw gemeente

Ook als je op de dag van de verkiezingen zelf door overmacht verhinderd bent om tijdig in het stemlokaal aanwezig te zijn (bv. wegens ziekte, verkeersongeval, afgelaste vlucht, ...), moet je zorgen dat je een bewijs voor jouw afwezigheid krijgt (bv. doktersattest, proces-verbaal van het ongeval, attest van de reisorganisatie, ...) en dat bewijs zo snel mogelijk bezorgen aan de vrederechter.

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

  • De volmachtkrijger mag een familielid zijn, maar dat hoeft niet.
  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waaraan je moet deelnemen.

Procedure

Eerst vul je een volmachtformulier in. Je kan het volmachtformulier downloaden op de website Verkiezingen.fgov.be of gratis aanvragen bij jouw gemeentebestuur.

Vervolgens geef je het ingevulde volmachtformulier en de nodige documenten tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor je zal stemmen, de volmachtkrijger.

Belangrijk: je kunt als volmachtkrijger maar één keer voor iemand anders stemmen = één volmacht per volmachtkrijger!

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Als je tijdens de stemming nog geen bewijs van afwezigheid hebt bezorgd, moet je dat bewijs zo snel mogelijk na de verkiezingen bezorgen aan de vrederechter.

Op de website Verkiezingen.fgov.be vind je meer informatie over de bewijzen en attesten die je moet kunnen voorleggen.

Bewijsstukken

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door je ingevulde volmachtformulier
  • het attest of bewijs van jouw afwezigheid
  • zijn eigen identiteitskaart
  • jouw oproepingsbrief
  • zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van jouw stembureau op jouw oproepingsbrief.

Externe links

Naar top