Strategisch commercieel plan

De gemeente Lichtervelde ging eind 2020 aan de slag met de opmaak van een
strategisch commercieel plan (SCP) in samenwerking met de detailhandelscoach
van de POM West-Vlaanderen. Er werd een stuurgroep opgericht die verschillende
keren samenkwam om dit SCP tot een goed einde te brengen. Er werden
verschillende keuzes gemaakt in aanpak van de opmaak van het SCP en in het
uiteindelijke resultaat dat hier voorligt. Veel leesplezier!

Downloads

Naar top