Stroomonderbreking elektriciteitsnet Eandis

Inhoud

De beschikbaarheid van elektriciteit lijkt vanzelfsprekend. Steeds meer voorzieningen maken er gebruik van, maar daarmee is de maatschappij ook afhankelijk geworden van een continue stroomaanvoer.

Wij zijn gewend er ten allen tijde gebruik van kunnen te maken. Een langdurige stroomuitval heeft dan ook heel wat gevolgen, zowel voor particulieren als bedrijven.

 • Geen verwarming en warm water
 • Geen elektrische fornuizen en andere keukenapparatuur beschikbaar
 • Geen wasmachine
 • Geen communicatie via radio, televisie en computer
 • Gsm en draadloze telefoons kunnen niet meer opgeladen worden
 • Liften zullen niet meer functioneren
 • Productieprocessen en voorzieningen als elektronische deuren, beveiliging poortjes, betaalautomaten zijn afhankelijk van stroom
 • Treinen, metro's en trams rijden niet meer, spoorbomen kunnen niet meer open- of dichtgaan en het tanken van brandstof is niet meer mogelijk
 • Winkels functioneren niet meer voor het inkopen van de dagelijkse behoeften omdat kassa’s, koeling en verlichting uitvallen.

Heel wat hinder dus, vandaar dat wij graag een antwoord bieden op de meest gestelde vragen in zo een situatie.

Wat kan een stroomstoring veroorzaken?

 • Kortsluiting of kabelbreuk door weersomstandigheden: oververhitting, ijzel, storm of vallende takken op bovengrondse kabels
 • Defecte kabels of kabelstoringen
 • Overbelasting of spanningspieken door blikbseminslag
 • Overstromingen waarbij het water minimaal 25 cm hoog staat
 • Brand
 • Wanneer het laagspanningsnet overgeschakeld wordt naar het hoogspanningsnet
 • Ander geweld of sabotage

In de meeste gevallen is de uitval beperkt tot een vrij klein gebied, maar bij algehele overbelasting kan uitval over een groot gebied plaatsvinden. Om dergelijke overbelasting te voorkomen kan een deelgebied bewust enkele uren worden afgeschakeld.

Wat zijn de eerste stappen die ik moet ondernemen bij een stroomuitval?

 • Ga na of er nog stroom is bij de buren.
 • Bel naar het nummer 078 35 35 00. (24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar)
  Dit is het nummer voor storingen en defecten van de netwerkbeheerder.

Waar kan ik terecht met vragen voor de gemeente?

Je kunt ons bereiken op het algemeen nummer 051 72 94 30 of op deze website, indien je nog internet hebt. Zo niet kan je best langskomen op het gemeentehuis.

Wat is jouw situatie als ondernemer bij een stroomstoring?

Ondernemers kunnen zorgen voor een eigen noodstroomvoorziening in de vorm van een aggregaat. Een aggregaat kan je zelf aankopen of huren. Hierbij moet je altijd in overweging nemen of je al dan niet zonder stroom kan.

Indien je een aggregaat aanschaft is het van belang deze te onderhouden. Zorg voor de nodige brandstof, anders valt hij alsnog na een uur of 4 uit! Huur je een aggregaat, spreek dan met de verhuurder af dat hij zorgt voor het onderhoud en de brandstofvoorziening.

Opgelet: gebruik een aggregaat met het oog op brand- en verstikkingsgevaar alleen buitenshuis!

Welke instantie is verantwoordelijk voor het opnieuw aansluiten van de stroom?

De netbeheerder Eandis is hiervoor verantwoordelijk.

Waar kan ik mijn schade verhalen?

Neem achteraf contact op met de netbeheerder Eandis. Indien je recht hebt op een schadevergoeding handelen zij dit verder af.

Welke maatregelen kan ik bij een stroomstoring treffen?

 • Vraag of de buren op de hoogte zijn van de situatie en of ze hulp nodig hebben.
 • Ga niet onnodig bellen om overbelasting van het telefoonnet te voorkomen.
 • Bij langdurige en omvangrijke stroomstoringen: luister met een autoradio of draagbare radio op batterijen of volg de informatie buiten het gebied op via tv of internet.

Wat kan ik doen als ik 112 nodig heb?

Meld je aan op het gemeentehuis of bij de brandweerkazerne. Daar kan je heen als er hulp nodig is vanwege een levensgevaarlijke situatie en er geen telefoonverkeer meer mogelijk is.

Wat kan ik doen om me voor te bereiden op een stroomstoring?

Zorg dat je steeds over kaarsen, een zaklamp en batterijen beschikt.

Ook de volgende middelen zijn zeer aan te raden om in huis te hebben:

 • Water, de norm ligt op 3 liter water per persoon per dag. Zorg in ieder geval dat jij en jouw gezin voldoende te drinken hebben om drie dagen door te komen.
 • Voorraad eten en drinken waarbij geen elektriciteit nodig is om het te consumeren.
 • Transistorradio op batterijen
 • Eventueel een hout of gaskachel
 • Noodstroom ter beschikking via een aggregaat.

Hoe informeert de overheid mij over een (langdurige) stroomstoring?

De overheid beschikt over verschillende middelen om je op de hoogte te stellen van een eventuele stroomstoring:

 • Een publieksinformatienummer
 • Persvoorlichting via kranten of de radio.
 • Publieksinformatie via websites
 • Geluidswagens
 • Een nieuwsbrief of flyer in de brievenbus

Verder kan je voor informatie terecht in het gemeentehuis dat als aanspreekpunt dient.

Wat gebeurt er met zorginstellingen en / of mensen thuis die afhankelijk zijn van stroom t.a.v. medische apparatuur?

Uitgaande van een uitval gedurende minimaal acht uur: de gemeente en de geneeskundige diensten gaan de situatie na in zorginstellingen. In geval van uitval van noodaggregaten kan de overheid beslissen de instelling te voorzien van een noodaggregaat.

De geneeskundige diensten kunnen verder bij thuiszorginstellingen nagaan waar medische apparatuur door mensen thuis wordt gebruikt. Maar om een volledig beeld te hebben kunnen de mensen ook zelf bellen naar thuiszorginstellingen of de geneeskundige diensten. Verder dient de gemeente een goed beeld te hebben van de hulpbehoevendheid in de omgeving. Hiervoor dienen zij goed te communiceren met thuiszorgcentra en met de bewoners. Dit kan o.a. via mantelzorgers.

Kan ik ook ergens heen?

In principe doet de overheid een beroep op jouw zelfredzaamheid en kan je in jouw eigen huis blijven tot de storing is verholpen. Indien nodig of voor personen die niet zelfredzaam zijn, bijvoorbeeld bij extreme koude: indien je niet in de gelegenheid bent om bij familie, of vrienden terecht te kunnen, zal er opvang geregeld worden door de gemeente in bijvoorbeeld sporthallen, sportcentra, scholen of buurthuizen. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar mensen die extra zorg nodig hebben. Indien nodig zal een oproep gecommuniceerd worden om de hulpbehoevenden in de omgeving in het oog te houden en zullen huisartsenposten continu geopend zijn. Hiervoor moet je wel over een radio met batterijen beschikken om deze oproep af te luisteren. Verder kunnen gemeenten op eigen initiatief een koffie- en informatiepunt openen, waar je dan uiteraard terecht kunt.

Hoe word ik geïnformeerd als de uitval langer duurt dan verwacht?

Als de stroomuitval langer gaat duren dan van tevoren verwacht werd, zal dit gecommuniceerd worden naar de burger. Er zal worden uitgelegd waarom de uitval langer duurt. Tevens zal je hoogstwaarschijnlijk worden geadviseerd opvang te zoeken buiten het getroffen gebied of, op basis van de eigen afweging, in het getroffen gebied te blijven.

Welke maatregelen worden genomen tegen uitval van drinkwatervoorziening?

Drinkwaterbedrijven beschikken over noodaggregaten om de continuïteit van de levering van drinkwater te waarborgen. De capaciteiten van die noodaggregaten staat op tien dagen.

Wat doe ik als er problemen voordoen met (drink)water in mijn flatgebouw?

In eerst instantie kan je zelf zorgen voor extra flessen of pakken drinkwater. Verder kan je met een emmer water halen bij (beneden) buren die nog wel over water beschikken. Ook buiten het getroffen gebied kan je water halen, bijvoorbeeld bij vrienden of familie.

Heb je tips om warm te blijven?

 • Meerdere mensen in een kleine ruimte.
 • Vele lagen kleding over elkaar.
 • Warme maaltijden en warme dranken blijven consumeren.
 • Gebruik geen gasstel om warm te worden! Hiermee trekt u de zuurstof uit uw omgeving.

Wat kan ik doen om de schade in mijn bedrijfsvoering te minimaliseren?

 • Gebruik noodaggregaten en rouleer deze met collega’s.
 • Sommige bedrijven bieden stroom aan aan burgers in de nabije omgeving.
 • Werk samen met bedrijven buiten het getroffen gebied.

Ik beschik over een noodaggregaat, wat kan ik doen om te helpen?

Je zou een soort huiskamer in kunnen richten waar mensen uit de buurt kunnen langskomen en bijvoorbeeld een kop koffie kunnen nuttigen. Probeer elkaar zoveel als mogelijk te helpen tijdens een stroomstoring.

Verdere tips om jouw medeburgers een handje te helpen:

 • Geef iemand een kop koffie of thee
 • Laat mensen even opwarmen
 • Voorzie mensen indien mogelijk (tijdelijk) van stroom
 • Geef iemand wat te eten
 • Laat iemand even douchen en desgewenst overnachten
 • Bied mensen aan hun diepgevroren spullen in jouw vriezer te plaatsen

Wat doet de overheid bij uitval van verkeerslichten en andere verkeerssignalering?

De politie brengt de verkeerssituatie in kaart en zorgt ervoor dat het verkeer doorgang blijft vinden. Daar waar nodig wordt mogelijk extra surveillance ingezet. Desgewenst zal de politie zorgen dat het verkeer wordt geregeld.

Wat wordt er gedaan als de straatverlichting uitvalt?

Extra politiesurveillance en surveillance door beveiligingsdiensten.

Hoe kom ik aan mijn medicijnen als de voorzieningen in de apotheek uitgevallen zijn?

Medicijnen zijn te verkrijgen in het ziekenhuis. Of, indien deze niet aanwezig is, in een apotheek elders in jouw woonplaats, of bij een nabije plaats van jouw woonplaats.

Wat te doen als de voorzieningen in de winkels uitvallen?

De pinautomaten doen het ook niet meer. Als de stroomuitval lang gaat duren, zal de winkelier iets moeten kunnen regelen met contante betaling. Rolluiken van winkelcentra en winkels gaan niet open of dicht.

Voor winkels met diepvries en koelsystemen is het raadzaam een noodaggregaat aan te schaffen. De verantwoording hiervoor ligt bij de winkeliers zelf. Probeer elkaar te helpen. Bied hulp aan als je ruimte hebt om jouw collega’s spullen op te slaan.

Indien de storing lang duurt en mensen, maar vooral bedrijven kampen met bedorven etenswaren, wat gebeurt er dan met het afval?

Indien nodig wordt er gezorgd voor extra vuilnisophaling.

In geval van een grote stroomstoring, wat gebeurt er met de dieren door de uitval van airco, of verwarming?

Je zult zelf voor oplossingen moeten zorgen voor bijvoorbeeld jouw slangen, vissen of andere dieren die warmte of juist koelte nodig hebben.

Hoe kom ik aan een noodaggregaat?

Via internet of informatie bij plaatselijke installateurs. In heel België zijn er diverse bedrijven die aggregaten leveren/huren.

Hoe kom ik meer te weten over de stroomstoring?

Je wordt zoveel mogelijk geïnformeerd via flyers, radio, tv, internet, sms en via informatiepunten in de stad.

Kunnen mijn kinderen naar school?

Kinderen gewoon naar school, tenzij er bijzondere redenen zijn om dat niet te doen. In gewone omstandigheden is het misschien enkel wat kouder of donkerder in het gebouw. Bij erg koud weer zal het onderwijs niet doorgaan. Het volgen van speciaal onderwijs of specifieke opleidingen die afhankelijk zijn van stroom zal ook moeilijker zijn.

Wat zijn overige risico’s tijdens een stroomstoring?

Let op voor koolmonoxidevergiftiging. Het is altijd raadzaam om een melder in huis te hebben die dit registreert. Let verder op een goede ventilatie.

Naar top