Subsidie culturele verenigingen

Inhoud

Lichterveldse erkende culturele verenigingen kunnen een subsidie aanvragen.

Procedure

De erkende Lichterveldse culturele verenigingen dienen jaarlijks een subsidieaanvraag in met vermelding van de activiteiten die werden georganiseerd in het voorafgaande kalenderjaar.

Kostprijs

Het bedrag van de subsidie wordt bepaald door de aard van de vereniging (basissubsidie) en de georganiseerde activiteiten (werkingssubsidie).

Per activiteit worden punten toegekend volgens de puntenschaal van het subsidiereglement.

Door afweging t.o.v. het totaal aantal punten van alle verenigingen bekomt de vereniging een bedrag voor de georganiseerde activiteiten.

Regelgeving

Subsidiereglement Lichtervelde culturele verenigingen

Voor wie

Erkende Lichterveldse culturele verenigingen.

Om erkend te worden als culturele vereniging moet een aanvraag ingediend worden en moet voldaan worden aan de voorwaarden vermeld in het subsidiereglement.

Naar top