Subsidie mestadvies

Inhoud

De gemeente kent een premie toe voor individuele bemestingsbegeleiding en opvolging door het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB). 

De begeleiding bestaat uit een staalname met bijhorende analyse en een advies of individuele begeleiding over de juiste bemestingsstrategie in functie van de teelten.

Voorwaarden

Deze premie kan slechts één keer per jaar en per bedrijfszetel worden toegekend na het voorleggen van de factuur. Voor advies opgemaakt door andere instanties dan het CVBB is eveneens een verslag van de begeleiding of het advies vereist.

Procedure

De individuele begeleiding kan aangevraagd worden via de website van het CVBB of via Inagro, de uitvoerende partner in West-Vlaanderen.

Na het verkrijgen van het bemestingsadvies kan je de premie online aanvragen via onderstaand formulier.

Kostprijs

De premie bedraagt 50% van het factuurbedrag met een maximum van 40 euro.

Voor wie

Je bent een professionele landbouwer in Lichtervelde.

Downloads

Naar top