Subsidie voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen

Inhoud

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

Je kunt de subsidie aanvragen als je hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, bomenrijen, knotbomen aanlegt of beheert. Ook voor natuurtechnische graafwerkzaamheden (o.a. het aanleggen en onderhouden van poelen en veedrinkputten) kan je een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Je bent eigenaar of grondgebruiker in het landelijke gebied:

  • in agrarisch gebied
  • in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
  • in natuurgebied
  • in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of in een natuurreservaat
  • in parkgebied
  • in bosgebied
  • in buffergebied
  • of in groengebied.

Je houdt voor de aanleg, de heraanleg of het beheer van de kleine landschapselementen rekening met de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement.

Kostprijs

Het subsidiebedrag hangt af van welk klein landschapselement je aanlegt of beheert.

Onderhoud

 GNOP

 Landelijk gebied

Haag€ 0,75 per meter€ 0,50 per meter
Houtkant€ 1,50 per meter€ 1 per meter
Knotboom€ 12,50 per boom€ 6,25 per boom
Veedrinkpoel€ 50 per poel€ 25 per poel
Naar top