Woonzorgcentrum 't Hof

Ons woonzorgcentrum biedt plaats aan 75 bewoners, met voorrang aan de inwoners uit de eigen gemeente.

Wij zijn een open huis waar de oudere kan wonen en leven en de aangepaste zorgondersteuning kan krijgen. 

Dit volledig afgestemd op de noden en de wensen van de oudere, want wij respecteren de zelfwaarde en de zelfredzaamheid van eenieder. 

Of ben je op zoek naar ...

Naar top