Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH) voor zieke leerlingen

Inhoud

Langdurig zieke leerlingen of leerlingen op moederschapsverlof kunnen thuis of op hun verblijfplaats vier uur per week les krijgen via het zogenaamde Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH).

TOAH bestaat in het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Als de leerling terug (minstens) halftijds naar school kan gaan, is TOAH niet meer mogelijk.

TOAH is niet te verwarren met huisonderwijs (thuisonderwijs).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TOAH, moet uw kind toestemming krijgen van een arts en moet uw kind

 • langdurig of chronisch ziek zijn
 • minstens in de 1ste kleuterklas zitten
 • voltijds ingeschreven zijn in een basis- of secundaire school, en een regelmatige leerling zijn (dat is informatie die de school nakijkt)
 • op minder dan 10 km van de school verblijven voor het gewoon onderwijs; op minder dan 20 km voor het buitengewoon onderwijs. Als uw kind verder verblijft, is de school vrij om TOAH toe te staan of te weigeren. Verblijft uw kind in een ziekenhuis, preventorium of K-dienst (dienst voor kinderpsychiatrie), bespreek dan de mogelijkheden inzake tijdelijk onderwijs aan huis met de school van uw kind.

Langdurig ziek betekent dat uw kind meer dan 21 kalenderdagen na elkaar afwezig is door een ziekte of ongeval (weekends en vakantiedagen tellen ook). U bewijst dat met een ziektebriefje van uw huisarts of van een specialist.

Chronisch ziek betekent dat uw kind een terugkerende behandeling ondergaat en daarom telkens een korte periode niet naar school kan gaan. De behandeling is gespreid over meer dan 6 maanden. U bewijst dat met een ziektebriefje van een specialist.

Procedure

 • Download het juiste aanvraagformulier of vraag het aan bij de school.
 • Vul het eerste deel van het formulier in. De school kan u hierbij helpen.
 • Laat het tweede deel invullen:
  • door de huisarts of specialist voor langdurig zieke kinderen
  • door de specialist voor chronisch zieke kinderen.
 • Bezorg het ingevulde formulier terug aan de school.

Kostprijs

Kost

Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.

Uitzonderingen

In de volgende opleidingen van het secundair onderwijs is tijdelijk onderwijs aan huis niet mogelijk:

 • het deeltijds beroepssecundair onderwijs
 • het voltijds secundair onderwijs
  • de voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs van de derde graad ASO en KSO
  • de Se-n-Se (secundair na secundair) TSO en KSO
 • de alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs
 • opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs.

Downloads

Naar top