Toelating voor het aanleggen van een geveltuin

Inhoud

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van jouw woning. In een geveltuin kan je klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Als je een geveltuin wilt aanleggen en je neemt daarbij een deel van het voetpad in, dan heb je een toelating nodig.

Voorwaarden

Om een geveltuin aan te leggen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • een vlotte doorgang laten voor voetgangers.
  • de tuin aanplanten binnen een strook van maximum 30 cm, gemeten vanaf de voorgevel.

Procedure

Voor je aan de slag kunt, moet je een toelating aanvragen.

De toelating moet aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag wordt onderzocht door de technische dienst die de voorwaarden oplegt.
Dit zijn standaard max. afmetingen 30 x 30 cm en diepte max. 50 cm, dit om geen nutsleidingen te beschadigen.

Downloads

Naar top