Tolk voor doven en slechthorenden bij gemeentelijke evenementen

Inhoud

Het gemeentebestuur voorziet in de mogelijkheid om jou als dove of slechthorende te laten bijstaan door een tolk bij gemeentelijke activiteiten.

Voorwaarden

  • je moet gedomicilieerd zijn in Lichtervelde
  • je moet zelf de aanvraag formuleren
  • je bent ingeschreven bij het Vlaams agentschap voor personen met een handicap
  • je hebt recht op gratis tolkuren
  • de activiteit vindt plaats in Lichtervelde, is georganiseerd door de gemeente of de communicatie verliep via de gemeente.

Kostprijs

Verloning van de tolk wordt rechtstreeks geregeld tussen de gemeente en de tolk. De gemeente volgt de verloning zoals vastgesteld door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap.

Naar top