Vacature administratief medewerker – contractueel onbepaalde duur – Niveau C - aanleg werfreserve

Takenpakket

Als ambulancier ruk je uit voor medische urgenties en maak je deel uit van een belangrijke schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening. Je werkt in een beperkt team. Ervaring en/of affiniteit hebben met dringende geneeskundige hulpverlening is een voorwaarde

Je verzorgt de administratieve, organisatorische en adviserende taken om de werking van een team of dienst te ondersteunen en coördineert de administratieve opdrachten van het team.

Je verzekert een tijdige en correcte uitvoering van alle administratieve werkzaamheden, zodat een optimale opvolging van dossiers en dienstverlening verzekerd wordt binnen het wettelijk kader.

Je staat in voor het onthaal voor het team of dienst en een vlotte interne en externe communicatie.

Er zijn momenteel vacante plaatsen (vol- of deeltijds) in het team uitvoering (eigen werken), in het team omgeving en in het team vrije tijd.

Aanbod

Wij bieden een vaste betrekking. Je geniet van de voordelen van een tewerkstelling in de openbare sector (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer ...).

Procedure

De volledige aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen via www.lichtervelde.be of college@lichtervelde.be , tel. 051 72 94 30.

Interesse?

Je kandidatuur bezorg je per mail of schriftelijk, samen met een gewone kopie van je diploma of getuigschrift en CV, uiterlijk tegen 5 december 2023 aan: personeel@lichtervelde.be of Het college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde.