Vacature deskundige gebouwenbeheer – contractueel onbepaalde duur – niveau B

Takenpakket

Je staat in voor de coördinatie en opvolging van het dagelijks onderhoud en duurzaam beheer van de gemeentelijke gebouwen zodat de gebouwen in goed onderhouden staat ter beschikking kunnen gesteld worden. Je werkt zowel met eigen medewerkers als met externe firma’s.

Je staat samen met het team uitvoering in voor het correct laten uitvoeren van alle taken, instaan voor het leiden, motiveren en coördineren van de ploegen netheid, containerpark / speelpleinen / signalisatie / eigen openbare werken en hun activiteiten zo organiseren dat de opgedragen taken tijdig en efficiënt worden uitgevoerd volgens de opgelegde normen.

Aanbod

Wij bieden een vaste betrekking. Je geniet van de voordelen van een tewerkstelling in de openbare sector (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer ...)

Voor wie?

Je bent in het bezit van een relevant professionele bachelordiploma en hebt 4 jaar ervaring.

De selectiecriteria zijn:

  • basiskennis van de werking van een lokaal bestuur;
  • basiskennis van de I.D.P.B.- en de A.R.A.B.-reglementering en goede praktische kennis hebben mbt de veiligheid op de werkvloer en het veilig gebruik van toestellen, materialen en producten
  • basiskennis wetgeving overheidsopdrachten
  • technische kennis inzake bouw- en wegenkunde;
  • rekenkundige basiskennis voor het verrichten van berekeningen en in staat zijn een plan te lezen
  • de competenties uit de functiebeschrijving.

Procedure

De volledige aanwervingsvoorwaarden kun je bekomen via www.lichtervelde.be of college@lichtervelde.be , tel. 051 72 94 30.

Interesse?

Je kandidatuur bezorg je per mail of schriftelijk, samen met een gewone kopie van je diploma of getuigschrift en CV, uiterlijk tegen 5 december 2023 aan: personeel@lichtervelde.be of Het college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde.