Vast Bureau

De burgemeester en de schepenen zijn automatisch ook de voorzitter en de leden van het vast bureau. Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW. Het bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

Info over het indienen van een bezwaar of klacht tegen een genomen besluit kan worden teruggevonden via de Klachtenwegwijzer

Contactgegevens