Vergunning voor tijdelijke bewegwijzering van een manifestatie

Inhoud

Organiseer je een manifestatie van culturele, godsdienstige, sportieve of recreatieve aard en wens je wegwijzers te plaatsen, dan heb je een vergunning voor tijdelijke bewegwijzering van een manifestatie nodig.

Voorwaarden

  • Jouw manifestatie is van culturele, godsdienstige, sportieve of recreatieve aard.
  • De bewegwijzering is beperkt in de tijd.

Procedure

Je vraagt de vergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen.

Wat meebrengen

Stratenplan met aanduiding waar de bewegwijzering zal staan.

Opgelet!

Tijdelijke bewegwijzering mag in geen geval de bestaande verkeerssignalisatie hinderen of beïnvloeden. Wegwijzers kunnen na het vervallen van de vergunning onmiddellijk weggenomen worden.


Het gebruik van gewestwegen zoals bijvoorbeeld de N32 of de N370 kan buiten de gemeentelijke aanvraag ook aangevraagd worden aan het Agentschap Wegen en Verkeer.

Naar top