Verplichte keuring van privériolering voor afvoer van afval- of regenwater

Inhoud

Bij nieuwbouw of renovaties, moet je de privéwaterafvoer laten keuren. Met 'privéwaterafvoer' wordt bedoeld: jouw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd

 • of het afvalwater (correct) aangesloten is
  • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
  • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie
 • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Op het zoneringsplan van de gemeente staat in welk gebied jouw woning ligt en welke maatregelen je moet nemen voor de afvoer van jouw afval- en regenwater.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vind je meer informatie over deze keuring.

Voorwaarden

Je moet jouw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:

 • bij nieuwbouw of herbouw
 • bij een nieuwe huisaansluiting of installatie van een individuele zuivering
 • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op jouw privédomein (tenzij je reeds een conform keuringsattest hebt van nieuwbouw of verbouwing, dat niet ouder dan 5 jaar is).
 • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering.

Procedure

 • Vraag de lijst van keurders die bevoegd zijn in jouw gemeente op bij jouw rioolbeheerder.
 • De duur van een keuring hangt af van de situatie ter plaatse. Gemiddeld duurt een keuring één tot drie uur.
 • Na de keuring krijg je een keuringsattest.

Kostprijs

Kost

De keurder bepaalt zelf de kostprijs van de keuring. Er bestaan geen wettelijke richtprijzen. Neem contact op met jouw rioolbeheerder voor meer informatie over wie de keuring kan uitvoeren en hoeveel dat zal kosten.

Naar top