Vervallen concessies begraafplaats

Gepubliceerd op woensdag 15 februari 2023 8.31 u.
Hou 1 mei in de gaten, want dit is een belangrijke datum voor niet-weggenomen graftekens!

Op 31/12/2022 kwam een einde aan de mogelijkheid om de concessies met vervaldatum in 2022 en vroeger te hernieuwen. Nabestaanden kunnen tot eind april 2023 de graftekens van de niet-hernieuwde concessies wegnemen, na afspraak met de dienst Burgerzaken. Alle niet-weggenomen graftekens worden vanaf 01/05/2023 eigendom van de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen beslist dan over de uiteindelijke bestemming van de graftekens.