Vogelgriep - ophokplicht (update 25 februari 2021)

Gepubliceerd op donderdag 25 februari 2021 17.30 u.
Op 13 november is een besmetting van het vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Sinds zondag 15 november moeten professionele en particuliere houders van pluimvee hun dieren ophokken of afschermen.

Update

Het Nationaal CrisisCentrum (NCCN) en het Federaal VoedselAgentschap (FAVV) gaven informatie over versoepelingen op de ophokplicht voor roofvogels die sinds dit weekend van toepassing zijn.

Situatie bij wilde vogels

Ondanks de positieve evolutie bij deze besmette houderijen en de opheffing van de beperkingsgebieden, blijft het vogelgriepvirus nog steeds circuleren op ons grondgebied. 

Sinds 13 november 2020 zijn er 22 gevallen van hoogpathogene aviaire influenza ontdekt bij wilde vogels op verschillende plaatsen. Locaties waar gevallen van aviaire influenza zijn ontdekt, zie je hieronder en kan je ook op het bijgevoegde kaartje zien.

Om op de hoogte te blijven van de situatie bij wilde vogels: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp


Bovendien zijn er bij de buurlanden ook geen indicaties dat de situatie verbetert.

De verplichte ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft dus nog steeds van kracht

Dit geldt ook voor particuliere houders die slechts enkele kippen houden.

Geen enkele opgelegde maatregel zal kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft. 

Ter herinnering, volgende maatregelen zijn momenteel in België van kracht:

  • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen kunnen we ons pluimvee beschermen.

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met de pluimveesector, andere lidstaten en de Europese overheden.