Vuurwerk tijdens oudejaarsnacht

Gepubliceerd op donderdag 6 december 2018 14 u.
Feestvuurwerk is altijd al een klassieker geweest tijdens de oudejaarsnacht. In Lichtervelde het verplicht om het te melden als je vuurwerk wil afsteken.

Meldingsplicht voor afsteken feestvuurwerk tijdens oudejaarsnacht

In toepassing van het politiereglement voor de politiezone regio Tielt moet men voor het afsteken van vuurwerk altijd een melding doen via dit meldingsformulier. Doe je melding minstens 5 dagen op voorhand. Wensballonnen zijn verboden wegens te groot brandgevaar.

Opgelet, vuurwerk is geen speelgoed ! Het zijn springstoffen die niet iedereen in handen mag krijgen. Verkeerd gebruik ervan kan zware brandwonden of schade aan huizen en auto’s veroorzaken.

Enkele tips

  • Koop enkel in erkende en gespecialiseerde winkels.
  • Sla het vuurwerk op buiten het bereik van kinderen en op een droge plaats.
  • Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.
  • Breng dieren naar een veilige plaats. Vooral honden en paarden zijn bang voor het lawaai van vuurwerken kunnen schrikken.
  • Steek geen vuurwerk aan bij hevige wind.
  • Vermijd alcohol voor en tijdens het afsteken : bij het omgaan met springstoffen moet je nuchter zijn.
  • Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van een vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan en wacht tot de eerste pijl voldoende hoog zit voor je een andere pijl in dezelfde buis plaatst.
  • Houd voldoende afstand van het vuurwerk en steek lonten aan met gestrekte arm.
  • Steek nooit opnieuw een lont aan die niet heeft gewerkt.

Meer tips en info over de aankoop en het gebruik van vuurwerk vind je op de website van de 
Federale Overheidsdienst economie https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-en/specifieke-reglementeringen/springstoffen-en-feestvuurwerk/feestvuurwerk/veiligheid-betreffende

(gratis telefoonnummer 0800 120 33)