Waterbeheersing

Maandag 28 juli 2014 staat bij velen genoteerd als een "zwarte maandag". Die dag bracht heel wat waterellende met zich mee in de gemeente Lichtervelde. Alles werd in het werk gesteld om de schade zo veel mogelijk te beperken. Toch kon niet vermeden worden dat een aantal huizen onder water kwamen te staan.

Sinds die dag zijn een aantal zaken in een stroomversnelling gekomen. Van overleg met gedeputeerde Naeyaert, bevoegd voor onder meer waterbeleid, en het team van de provinciale dienst Waterlopen tot de voorbereiding van een Bijzonder Nood- en Interventieplan voor Algemene Waterlast.

Door de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied kan er bij extreme weersomstandigheden tot 11.000 m³ water gebufferd worden.

Er werd een aarden berm met een lengte van 235 m aangelegd dwars over de vallei van de Kasteelbeek om zo een gecontroleerd overstromingsgebied te creëren. De berm is voorzien van een overwelving in buizen met een gecontroleerde doorvoer en overstromingszone. Zo kan de waterdoorvoer naar het centrum van Lichtervelde beperkt worden.

Meer info

Wie op de hoogte wil gehouden worden van de vorderingen in de aanpak van de preventieve maatregelen, kan zijn/haar gegevens via onderstaand formulier aan ons bezorgen.