Waterbeheersing blijft prioriteit

Gepubliceerd op vrijdag 29 juni 2018 9.01 u.
Met deze warme dagen denk je misschien niet meteen aan wateroverlast, maar waterbeheersing blijft een topprioriteit voor Lichtervelde. Een aantal nieuwe projecten worden uitgevoerd om onze gemeente zoveel als mogelijk te behoeden voor overstromingen.

Er zijn in deze legislatuur al heel wat waterbeheersingswerken uitgevoerd maar we blijven niet stilzitten... want er staan een aantal projecten op de planning/zijn reeds lopende waarmee we de wateroverlast in onze gemeente zoveel als mogelijk trachten te vermijden.

Project in uitvoering - Buffering Waterhoensbeek:

In de groenzone van de nieuwe verkaveling in de Olmenlaan, Beukenlaan en Eikenlaan wordt een buffervijver en grote betonnen kokers onder de wegenis aangebracht. Hiermee zal de Peperstraat/Zwanebeek ontlast worden bij grote regenval.


Dit project is een samenwerking tussen de gemeente en de verkavelaars van deze nieuwe woonzone (Matexi en de WVI). De gemeente heeft een budget van circa 50.000 euro voorzien voor de grondinname; de verkavelaars nemen de kosten op zich voor de aanleg van de buffering en de inrichting van een groenzone (met oa. een Finse piste en diverse speelelementen).

Projecten op de planning - ism provinciebestuur West-Vlaanderen:

Gecontroleerd overstromingsgebied Drielindenbeek

Hiermee zullen we een capaciteit van 9 miljoen liter kunnen bufferen bij hevige regenval.

Gecontroleerd overstromingsgebied Huwijnsbeek

Hiermee zullen we een capaciteit van 10 miljoen liter kunnen ophouden ter hoogte van de Stegelstraat.