Werken aan Sint-Jacobuskerk

Gepubliceerd op donderdag 23 mei 2019 13.26 u.
Het was waarschijnlijk al opgevallen: er zal gewerkt worden aan de Sint-Jacobuskerk.

De voorbereidingen voor de werken zijn afgerond. De eigenlijke restauratiewerken starten begin juni. Het einde is voorzien voor eind 2019. Voor deze fase van de restauratie werd een budget van €268.550 voorzien. 

De werken omvatten:

  • Beperkt herstel daken en dakluiken
  • Schilderen buitenschrijnwerk
  • Herstel en hervoegen gevel
  • Herstel ramen waar nodig en herstellen duivenbescherming
  • Brandveilig maken stookplaats.