Werken Koolskampstraat en Leysafortstraat

De komende periode wordt er gewerkt aan de Koolskampstraat, tussen centrum en Ringlaan en aan de Leysafortstraat, tussen Koolskampstraat en Ringlaan. Dit zowel aan de riolering als aan de weg. Ontdek alle informatie over de werken op deze pagina. 

Alle werken worden verspreid over een periode van minstens twee jaar.

Dit project is een samenwerking tussen Agentschap Wegen en Verkeer, Fluvius en de gemeente met subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij en medewerking van de verschillende nutsmaatschappijen.

Voorlopige timing 2024

  • begin januari: besluit omgevingsvergunning
  • januari: afwerken voorbereidende nutswerken
  • eind januari: afsluiten aanbestedingsprocedure (prijsvraag voor aannemers)
  • maart - april: aanstelling aannemer voor opdracht wegenis- en rioleringswerken
  • infoavond met aannemer voor bewoners in de straat en de bredere bevolking
  • start werken ten vroegste tussen mei en augustus 2024

! Timing onderhevig aan veranderingen ten gevolge van lopende procedures 
Project in samenwerking tussen de gemeente Lichtervelde, Agentschap Wegen en Verkeer, Fluvius en provincie West-Vlaanderen. Met subsidies verleend door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Infomail ontvangen?

De vooruitgang van de werken kan je vinden op deze pagina.

Wie wil kan zich ook op dezelfde pagina inschrijven op de infomails van de werken, dan krijg je alle updates en praktische info via een digitale nieuwsbrief:

 Inschrijven nieuwbrief werken Koolskampstraat - Leysafortstraat

Via deze weg wenst de gemeente de bewoners en gebruikers van de weg inlichtingen geven over de evolutie en wijzigingen in de hinder tijdens de werken.

Voor meer vragen kan je terecht bij de dienst Openbare Werken

Hinder?

Als je als onderneming hinder ondervindt van wegenwerken, dan kan je een hinderpremie aanvragen bij VLAIO. Alle info hierrond kan je vinden via VLAIO.

Communicatie & uitleg downloads

  • Begin januari 2023: de eerste infovergadering met inwoners
  • Half juli 2023: omwonenden ontvingen een eerste infobrief
  • Half juli 2023: de meest recente plannen voor de inrichting van de Koolskampstraat
  • Half augustus 2023: omwonenden ontvingen tweede infobrief

Downloads

Naar top