WVI

Inhoud

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) is een dienstverlenende vereniging die gemeenten bijstaat bij het vervullen van hun taken. Ze zijn actief in 54 West-Vlaamse gemeenten, het team bestaat uit een tachtigtal medewerkers.

WVI is actief op volgende domeinen:

  • de ontwikkeling van bedrijventerreinen
  • de realisatie van woonprojecten
  • project- en procesregie
  • advies en studies op het gebied van ruimtelijke planning, mobiliteit en GIS
  • advies en studies op het gebied van milieu, natuur, klimaat en energie
  • delen van diensten, personeel en producten (shared services)
  • Europese subsidieprojecten
  • Ondersteunen van regiowerking en grensoverschrijdende samenwerking

Downloads

Naar top