WZC praktisch

Ons woonzorgcentrum biedt plaats aan 75 bewoners, met voorrang aan de inwoners uit de eigen gemeente.

Wij zijn een "open" huis waar de oudere kan wonen en leven en de aangepaste zorgondersteuning kan krijgen. 

Dit volledig afgestemd op de noden en de wensen van de oudere, want wij respecteren de zelfwaarde en de zelfredzaamheid van eenieder. 

Procedure

Wanneer kan er worden ingeschreven?

Je kan bij ons komen wonen vanaf de leeftijd van 65 jaar. In bepaalde situaties kan er op de leeftijdsvoorwaarde een uitzondering gemaakt worden.
Ons woonzorgcentrum biedt plaats aan 75 personen met daarnaast nog 3 kortverblijfkamers.

Hoe kan er worden ingeschreven?

Maak een afspraak met de maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker is elke werkdag te bereiken van 08u30 tot 12u00 of op afspraak in haar bureau in het woonzorgcentrum (naast de centrale ingang). Indien gewenst kan je ook thuis een bezoek aanvragen.

Wat meebrengen

Wat brengt u mee bij uw eerste contact:

  • Identiteitskaart
  • Klevertje van de mutualiteit
  • Pensioenstrookje en/of andere bewijzen van inkomsten
  • Adressen en telefoonnummers van de kinderen
  • Naam van de huisarts en andere thuiszorgdiensten
  • Verder alle nuttige informatie die belang heeft bij een eventuele opname