WZC 't Hof - Goedkeuren aanpassing opnameovereenkomst van WZC en KV