Zitdag wijk-werken

Inhoud

Via het stelsel 'wijk-werken' kunnen werkzoekenden met een gebrek aan recente werkervaring die nog niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen, tijdelijk werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis.

Concreet betekent het dat de langdurig werkzoekende enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Hij wordt daarvoor vergoed met wijk-werkcheques. Na maximaal 12 maanden volgt dan een nieuwe stap in de begeleiding naar werk.

Sinds 1 januari 2018 vervangt wijk-werken het vroegere PWA-stelsel.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking om te wijk-werken?

Als wijk-werker moet u aan enkele voorwaarden voldoen.

 • U bent gedomicilieerd in Vlaanderen.
 • U bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB of u bent een leefloongerechtigde
 • U voelt zich niet klaar voor een job in het gewone arbeidscircuit.
 • U wilt uw vaardigheden bijschaven.
 • U bent in staat om zelfstandig te werken.

Wie kan een wijk-werker inschakelen?

U komt in aanmerking als:

 • privépersoon
 • gemeente
 • OCMW
 • onderwijsinstelling
 • land- en tuinbouwbedrijf
 • vzw of niet-commerciële vereniging.

Welke klussen mag een wijk-werker uitvoeren?

Elke gemeente beslist zelf welke activiteiten uit de Vlaamse activiteitenlijst wijk-werken ze toelaat en welke niet. Bekijk welke activiteiten toegelaten zijn in uw gemeente.
Biedt uw gemeente de activiteit die u wilt laten uitvoeren niet aan? Dan kunt u aan uw wijk-werkorganisator vragen of die die activiteit ook opgenomen kan worden. Bekijk de contactgegevens van uw wijk-werkorganisator.

Wat zijn de plichten van de wijk-werker?

Bent u werkzoekende? Dan blijft u tijdens het wijk-werken beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dat betekent dat u actief naar werk zoekt en uw afspraken met uw VDAB-bemiddelaar nakomt. Uw VDAB-bemiddelaar nodigt u om de 6 maanden uit voor een evaluatiegesprek om het verloop van het wijk-werken te bespreken.

Bent u leefloongerechtigde? Dan moet u ingaan op alle uitnodigingen van uw OCMW-bemiddelaar.

U gaat elke maand langs in uw wijk-werkkantoor om uw cheques en uw prestatieformulier binnen te brengen en om met uw wijk-werkbemiddelaar te bespreken hoe het wijk-werken verloopt.

Hoe lang duurt het wijk-werkentraject?

Als wijk-werker mag u maximaal 60 uur per maand en 630 uur per jaar klusjes doen, en dat gedurende maximaal 12 maanden. Daarna volgt een nieuwe stap in uw traject naar werk, zoals een stage of een opleiding.

Procedure

Wijk-werker

Bent u werkzoekende?

 • Neem contact op met het VDAB-kantoor in jouw buurt.
 • Uw VDAB-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken de beste stap voor u is in uw traject naar werk. Zo ja, legt hij een aantal afspraken met u vast in een afsprakenblad.
 • Uw wijk-werkkantoor nodigt u uit voor een gesprek.

Bent u leefloongerechtigde?

 • Neem contact op met het OCMW dat uw leefloon uitbetaalt.
 • Uw OCMW-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken de beste stap voor u is. Zo ja, legt hij een aantal afspraken met u vast in een afsprakenblad.
 • Uw wijk-werkkantoor nodigt u uit voor een gesprek.

Gebruiker van wijk-werk

Op de website van de VDAB leest u de verschillende stappen die u moet ondernemen om klusjes te laten uitvoeren door een wijk-werker.

Kostprijs

Wijk-werker

Als wijk-werker krijgt u 4,10 euro per gepresteerd uur. U krijgt een verplaatsingsvergoeding van 0,15 euro per afgelegde km als uw verplaatsing (heen en terug) meer dan 10 km bedraagt.

Gebruiker van wijk-werk

U betaalt de wijk-werker met wijk-werkcheques. Op de website van de VDAB leest u hoe u de wijk-werker betaalt en hoe u wijk-werkcheques bestelt.

Uw wijk-werkorganisator bepaalt hoeveel een wijk-werkcheque kost. De prijs varieert van 5,95 tot maximaal 7,45 euro.

Wijk-werkcheques zijn alleen voor privépersonen fiscaal aftrekbaar.

Meer info

De dienstverlenende vereniging Midwest staat in voor de praktische organisatie van het wijk-werken in onze gemeente. Ze hebben zitdag eerste en laatste maandagvoormiddag van de maand, van 9u tot 11u30.

Je kan hen ook telefonisch bereiken op hun algemeen nummer  051/ 26 94 33.

Naar top